Включи се безплатно
Вход
БИЗНЕСМРЕЖА ЗА БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА
ПРОЕКТ НА Е-БИЗНЕС КЛЪСТЕР
Бизнес между българи - на един клик разстояние * Увереност и общуване на български език * Актуална финансова информация на български * Подобряване на финансовата грамотност онлайн * Иван от Чикаго продава произведеното от Петър от Пловдив, както и обратното * Възможности за търговско представителство по целия свят * Фондове за финансиране по европейски програми и консултиране * Инвестиране в БГ проекти чрез лицензирани фирми * Фонд за финансиране на връщането в БГ, за да се приложи наученото по света * Консултации за всичко около бизнеса, правото, данъците онлайн * Посещение на родния край, почивки и чествания онлайн * Финансов мол за услуги, разплащания, превод на пари * Подпомагане на преодоляване на дигиталната бариера в бизнеса * Бърза и улеснена комуникация в Интернет * Евтина логистика и транспорт * Безплатна регистрация и информация в БмБС *

Видео галерия

Високотехнологична индустриализация на България

http://www.atlasfinance.bg - "Нужна е ефективна система от държавни субсидии, защото те са сред най-важните средства за бързо повишаване на конкурентоспособността на българската индустрия. Не само в ЕС, но и в множество страни по света има ефективни практики и примери за предоставяне на държавни помощи за насърчаване на индустриалното производство. Държавните субсидии трябва да достигнат 1.2% от БВП, колкото е средния за ЕС. Най-вече с фондове за развитие на науката, държавните поръчки за ВУЗ-овете, дуално обучение, фонд за хардуер, софтуер и безжичен интернет..."


Видео новини