Включи се безплатно
Вход
БИЗНЕСМРЕЖА ЗА БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА
ПРОЕКТ НА Е-БИЗНЕС КЛЪСТЕР
Бизнес между българи - на един клик разстояние * Увереност и общуване на български език * Актуална финансова информация на български * Подобряване на финансовата грамотност онлайн * Иван от Чикаго продава произведеното от Петър от Пловдив, както и обратното * Възможности за търговско представителство по целия свят * Фондове за финансиране по европейски програми и консултиране * Инвестиране в БГ проекти чрез лицензирани фирми * Фонд за финансиране на връщането в БГ, за да се приложи наученото по света * Консултации за всичко около бизнеса, правото, данъците онлайн * Посещение на родния край, почивки и чествания онлайн * Финансов мол за услуги, разплащания, превод на пари * Подпомагане на преодоляване на дигиталната бариера в бизнеса * Бърза и улеснена комуникация в Интернет * Евтина логистика и транспорт * Безплатна регистрация и информация в БмБС *

4 софтуерни технологии, които променят облика на производствените компании

31.Авг 2017

През последните години навлизането на нови софтуерни решения променя динамично производствените предприятия, а очакванията са тази динамика да се засили още повече в близко бъдеще, с налагането на все нови и нови класове технологии.

Автоматизацията, свързването на машините (т.нар. Internet of Things), системите за обработка на големи масиви от данни (big data) и „облачните“ решения са на път да променят изцяло процеса на производство, като оптимизират работата, повишат гъвкавостта и понижат себестойността на произведената продукция.

 

Ето и четирите ключови тенденции, които ще продължат да влияят върху производствения бранш през следващите години:

 

„Интернет на нещата“ (Internet of Things)

Това наименование обхваща разнообразни технологии за свързване на заобикалящите ни предмети с интернет. Според някои специалисти, в недалечно бъдеще повечето предмети от ежедневието ни ще разполагат с някаква свързаност и „интелигентност“ – от четката за зъби и кафеварката, до автомобила, дома и офиса.

В производствения сегмент Internet of Things също се налага с бързи темпове като все повече машини и оборудване получават сензори и модули за мобилна връзка. Това позволява те да бъдат управлявани отдалечено, както и да се автоматизира процесът по мониторинг, поддръжка и откриване на потенциални проблеми.

Например вградени сензори на стойност едва няколко лева могат да предвидят износване на някои елементи от машините и така да бъдат предотвратени както повреди на оборудване, струващо милиони, така и спиране на работния процес.

Все по-тясна връзка на машините с ERP системата

Навлизането на “Интернет на нещата“ и свързването на производствените машини с мрежата позволяват все по-тясната им интеграция с работещите в предприятията ERP (Enterprise Resource Planning) системи.

Това са мощни софтуерни решения, които управляват всички аспекти от работата на една компания – от производството, през складовите наличности, доставките и продажбите, до финансите и счетоводството. Засилването на интеграцията им с производственото оборудване добавя нови възможности за оптимизация и автоматизиране на производствените процеси.

Управлението на големи масиви от данни

Добавянето на свързаност и разнообразни сензори към производствените машини води до генерирането на огромно количество данни.

Тази тенденция е много ясно изразена например в сектора на автомобилостроенето, където някои предприятия генерират десетки терабайти информация на час.

Предизвикателството в случая е всички тези данни да бъдат обработвани и от тях да бъде извлечена добавена стойност. Тази необходимост води до навлизането в сектора на нови класове решения за управление на големи масиви от данни (т.нар. big data).

Решения за капацитетно планиране

През последните месеци се наблюдава нарастващото търсене на функционалности за капацитетно планиране на производството, а тяхното наличие все по-често се оказва определящо при избора на ERP система.

Към момента около 25% от фирмите в производствения сектор, които са внедрили ERP софтуер, разполагат и с такава функционалност. Тя позволява прецизно планиране и оптимизиране на капацитета на предприятието, както и определяне коя поръчка с коя машина и кога да бъде изпълнена.

От огромно значение за производствените предприятия е и възможността да се изчислява пълна производствена себестойност, тоест разпределяне на всички месечни разходи по продукти и по машини според различни показатели, като време, количество и др.

Екипът на Тим ВИЖЪН България разработи и успешно внедрява такава допълнителна функционалност, която може да работи както съвместно с капацитетното планиране на ERP системата, така и самостоятелно.

Благодарение на нея в края на месеца ръководителят може да види колко му струва всеки един продукт, включително от гледна точка на вложени материали, разходи на машините, труд и др. Това подобрява вземането на управленски решения при ценообразуването и увеличава възможностите за спечелване на трудни сделки и важни клиенти.

Източник: http://blog.team-vision.bg/