Включи се безплатно
Вход
БИЗНЕСМРЕЖА ЗА БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА
ПРОЕКТ НА Е-БИЗНЕС КЛЪСТЕР
Бизнес между българи - на един клик разстояние * Увереност и общуване на български език * Актуална финансова информация на български * Подобряване на финансовата грамотност онлайн * Иван от Чикаго продава произведеното от Петър от Пловдив, както и обратното * Възможности за търговско представителство по целия свят * Фондове за финансиране по европейски програми и консултиране * Инвестиране в БГ проекти чрез лицензирани фирми * Фонд за финансиране на връщането в БГ, за да се приложи наученото по света * Консултации за всичко около бизнеса, правото, данъците онлайн * Посещение на родния край, почивки и чествания онлайн * Финансов мол за услуги, разплащания, превод на пари * Подпомагане на преодоляване на дигиталната бариера в бизнеса * Бърза и улеснена комуникация в Интернет * Евтина логистика и транспорт * Безплатна регистрация и информация в БмБС *

Е-Бизнес Клъстер

Европейски, Електронен, Етичен, Екологичен

 

„Е-Бизнес Клъстер” е доброволно, политически необвързано, самоорганизиращо се сдружение със следните основни цели:
Постигане на конкурентоспособност на търговците, производителите и организациите, участници в Клъстера чрез:


1. Интернационализиране на е-бизнеса на членовете на Клъстера.
2. Приложение на колективните принципи в електронния бизнес за  увеличаване продажбите на стоки и услуги по всяка точка на света.
3. Внедряване на най-съвременните маркетингови продукти на социалните мрежи и мрежовата икономика в търговията между производители и търговци.
4. Разширяване на електронната търговия, предвидена в “Е-БИЗНЕС КЛЪСТЕР”, взаимноизгодното сътрудничество и приложение на последните хардуерни и софтуерни практики от типа В2В, С2В и С2С за увеличаване на обемите на търгуваните стоки и услуги на членовете на Клъстера.

 

 В Сдружение „Е-Бизнес клъстер“ членуват  16 български компании:

 

    1. „ОРВИТЕКС” ЕООД, Компания за недвижими имоти  основана през 1992 г. в гр. София. Повече от 21 години фирмата е водеща сред дружествата за недвижими имоти в България, налагайки високи стандарти на качествено обслужване и индивидуално внимание към всеки клиент.  Компанията е носител на лиценз № 6 за търговия и операции с недвижимо имущество и Сертифициран международен специалист – CIPS. Членува в Национално сдружение недвижими имоти /НСНИ/, Международната федерация за недвижими имоти /FIABCI/, Централно - Европейската мрежа на асоциациите за недвижими имоти /CEREAN/ и Българска търговско - промишлена палата /БТПП/. "ОРВИТЕКС" ЕООД притежава международен сертификат за качество ISO 9001 – 2008

   2. Начала 2007 ЕАД е вписано като финансова институция под №BGR №000 60 в регистъра на БНБ. Дейността на дружеството е свързано с отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за кредитните институции; възмездно финансово подпомагане със собствени средства на бизнес инициативи на граждани, дружества и други организации (микропредприемачи, малки и средни предприятия); микрофинансиране; финансов лизинг; факторинг; гаранционни сделки; придобиване участия в кредитни или финансови институции; предоставяне на консултации относно реализирането на инициативи, идеи и бизнес проекти; организиране на образователни курсове, програми, семинари и консултации в областта на търговията, производството, услугите и финансите; събиране, обработване, анализиране и предоставяне на бизнес информация, консултации, търговско представителство и посредничество; създаване отпечатване и разпространение на брошури, листовки, справочници и др.; отдаване под наем на имущество; продажба на стоки и услуги; вътрешно и външнотърговска дейност,

  3. БУЛТРЕЙД ЕВРО КОНСУЛТ ЕООД е консултантска фирма създадена през 1990 година. Фирмата започва работата си по консултантските програми на ЕС като PHARE и продължава с предприсъединителните програми като SAPARD. След приемането на Република България в ЕС през 2007 година, започна работа и по присъединителните Европейски програми. През тези 19 години разработва проекти и по програми на водещи европейски и американски държавни и частни институции. Бултрейд Евро Консулт ЕООД има своя фирмена методика за изготвяне и комплектоване на проекти по Европейските програми.

  4. ЦИД “Атлас” ЕООД е основана през 1993 г. в гр. Пловдив. Фирмата e специализирана в следните дейности: Строителство - инжeнеринг, проектиране, обзавеждане и оборудване на комплексни обекти, производство и търговия, изграждане на жилищни сгради, производствени халета, водопроводи, ремонт на питейни водоеми и др. Фирмата е специализирала както в грубото строителство, така и в довършителните дейности, PVC и алуминиева дограма, собствени цехове за производство на алуминиева и PVC дограма, структурни фасади, метални конструкции и заготовки; Противопожарни хидранти; Тестени изделия.

  5.  АИБО-С -ЕООД е българският производител на добавки за течни горива и мототечности от 1991г. Компанията е лидер на българския пазар, защото наложи своята марка – добавките Хелиос – като символ на отговорност пред клиентите.  Вече 19 години АИБО-С поддържа постоянно високото качество на продуктите от гамата Хелиос. Компанията разполага със собствена административна, производствена и складова база и изградена национална търговска структура, собствена логистика, изпълнение отговорно и в срок на поетите ангажименти за доставка; качествени продукти на достъпни цени.

 6. Етик Финанс“ АД - финансова компания. Компанията предлага консултантски услуги, застраховане, парични преводи, изготвяне на документи за банково и алтернативно кредитиране, финансови анализи, бизнес планове, разработване на проекти за финансиране по национални и европейски програми и мн.др.

  7. Акаунт  Финанс Консулт  ЕООД е данъчно-счетоводна консултантска компания, специализирана в предоставянето на консултантски услуги на местни инвеститори в България, включително: счетоводно обслужване и одит, ТРЗ услуги, данъчни консултации във връзка с данъчна оптимизация, вливания и придобивания, прилагане на спогодби за избягване на двойно данъчо облагане, изготвяне на бизнесплан и икономически обосновки.

  8. ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ, гр.София е частнa образователна институция. Основано е с Решение на 39-то НС от 25.07.2002 г. ВУЗФ обучава  студенти в бакалавърска и магистърска степен по специалности от професионалното направление "Икономика". По част от специалностите в двете образователно-квалификационни степени обучението се осъществява съвместно с университета в Шефилд и в партньорство с Института за предприемачи на Сиско, Интертек, Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и Медийната академия "Българион". Във ВУЗФ има създадена дългогодишна традиция за подготовка на висококвалифицирани кадри за нуждите както на икономиката, така и на научните изследвания.

 9. ДЕЛТА - Частен професионален колеж, гр.Пловдив  предлагат богат избор от учебни програми за придобиване на ІІ,ІІІ и ІV степен на професионална квалификация, съгласно Европейската Рамка за Професионална Квалификация. Той е първото по рода си професионално училище в България. Центъра за професионално обучение участва активно в европейските програми за обучение с ваучери.

 10. Туристическа агенция „Сканер”, гр.Пазарджик е лицензиран туроператор с туроператорска дейност с лиценз № 05697/2006 от 25.07.2006 година. С  опит, партньорство и качество при организиране на пътувания в страната и чужбина.

 11. ЕТ „Интелтранс-ЕВ – Евгения Вангелова”, гр.Пловдив – извършва легализирани преводи, които са в основата на международната бизнес комуникация. Европейски езици (английски, немски, френски, полски, руски...), Екзотични езици (китайски, японски...).

 12. "Евроконсулт Инвестмънт" ЕООД  е  специализирана във външната и вътрешна търговия; консултантски услуги, производствена дейност и търговия с недвижими имоти.

 13. „ИТ Старт” ЕООД, гр.Пловдив е създадена през 2013 год. с предмет на дейност - Изчислителна техника, компютърни технологии, хардуер и софтуер, обучение на стартиращи фирми, както и всякакви други дейности, разрешени от българското законодателство. През 2013 год. фирмата участва успешно с разработка „Анализ на състоянието и проектиране на организация на трудовата дейност в „ЕКД Аутомол“,  гр. Пловдив по ОП РЧР Проект BG051PO001-2.3.02-0070 „Европейски стандарт – автосервиз „Аутомол“ гр. Пловдив.

 14. ИТ Академия АД е фирма оперираща в областата на информационните технологии и по-специално в разработката и поддръжката на уеб сайтове, уеб платформи за електронна търговия, СЕО оптимизация и интернет реклама. Осъществява поддръжка на сървърни системи за обработка и разпределение на данни. Предлага инженерни услуги в сферата на информационните технологии, като доставка и поддръжка на РС, изграждане на компютърни мрежи и сървърни решения.

 15. "НАНО ТЕХНОЛОГИИ" ЕООД  извършва търговия с канцеларски материали, офис консумативи и офис техника, тонери и касети за офис техника, печатни и сувенирни материали за реклама, гъвкави опаковки и строителни материали.Извършва консултантски услуги по финансови и инвестиционни проекти, счетоводни услуги, застрахователно посредничество и търговска ейност.

 16. Агенция Бизнес Н ЕООД  развива дейността си в сферата на издателската дейност, проучване, проектиране и реализиране на инвестиционни проекти, инжинеринг и мениджмънт, рекламна и импресарска дейност в страната и чужбина.

  

ЗА КОНТАКТИ:

Е-Бизнес Клъстер
ул. "Гладстон" 1 (ДНТ), ет.1, офис 2
Пловдив 4000, България
моб.тел: 0882 933 530, 0882 933 540, 0882 933 555
ebusinesscluster@gmail.com