Включи се безплатно
Вход
БИЗНЕСМРЕЖА ЗА БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА
ПРОЕКТ НА Е-БИЗНЕС КЛЪСТЕР
Бизнес между българи - на един клик разстояние * Увереност и общуване на български език * Актуална финансова информация на български * Подобряване на финансовата грамотност онлайн * Иван от Чикаго продава произведеното от Петър от Пловдив, както и обратното * Възможности за търговско представителство по целия свят * Фондове за финансиране по европейски програми и консултиране * Инвестиране в БГ проекти чрез лицензирани фирми * Фонд за финансиране на връщането в БГ, за да се приложи наученото по света * Консултации за всичко около бизнеса, правото, данъците онлайн * Посещение на родния край, почивки и чествания онлайн * Финансов мол за услуги, разплащания, превод на пари * Подпомагане на преодоляване на дигиталната бариера в бизнеса * Бърза и улеснена комуникация в Интернет * Евтина логистика и транспорт * Безплатна регистрация и информация в БмБС *

Етик Финанс АД представя БИЗНЕСМРЕЖА ЗА БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА

"Етик Финанс" АД представя БИЗНЕСМРЕЖА ЗА БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА (БмБС), чиято сновна цел е постигане на конкурентоспособност на българските търговци и производители, участници в Бизнесмрежата чрез:

1. Внедряване на най-новите софтуерни и маркетингови продукти на социалните мрежи в мрежовата икономика и електронния бизнес за търговия между български производители и търговци чрез изграждане на B2B бизнесмрежа от типа „съюз” в България.

2. Включване на бизнес действията на българи от всички точки на света за осъществяване на :
- внедряване на високи технологии не само в електронната търговия, но и в индустрията на България от българи, които се завръщат за да приложат наученото по света;
- инвестиционни участия в български проекти на хора, които се завръщат в България или просто закупуват акции и дялове от български предприятия;
- редица социални програми за неравностойните позиции на българи и посещения на бащиния край

3. Създаване на социален капитал в България чрез изграждане на Бизнесмрежата за българите по света, посредством която и при прилагане на колективните принципи ще се получи икономическа изгода за членовете на БмБС и участниците в електронния бизнес между българи, увеличавайки продажбите на стоки и услуги във всяка точка на света.
4. Чрез електронната търговия, предвидена в БмБС, взаимноизгодното сътрудничество, прилагането на последните хардуерни и софтуерни практики на мрежовата икономика от типа B2B, B2C и С2С в българските фирми да се постигне за 5 години удвояване на обемите на търгуваните стоки и услуги българско производство.

Обединяването на членовете на БИЗНЕСМРЕЖА ЗА БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА им позволява да реализират мащабни иновационни проекти, които трудно биха осъществили самостоятелно.

Както във всяка Бизнес мрежа се формират няколко икономически и организационни звена, които на базата на взаимноизгоден интерес чрез Интернет създават мрежовата икономика на българи по света: Финансиращо ядро, Застрахователно ядро, Маркетингово ядро, Медийно ядро, Обучаващо ядро, Консултиращо ядро, Разработващо ядро, Арбитражно ядро, Организационно ядро – Съвет на учредителите и мрежата на БмБС от Е-демонстранти по света, както секретариат на Форума на участниците в БмБС.